Rahim Yar Khan - Shaikh Zaid Airport - Pakistan / RYK - OPRK

Airport Name

Shaikh Zaid Airport

ICAO Code

OPRK

IATA Code

RYK

City

Rahim Yar Khan

Country

Pakistan

Airport Description