Ekwok - Ekwok Airport - United States / KEK - KEK

Airport Name

Ekwok Airport

ICAO Code

KEK

IATA Code

KEK

City

Ekwok

Country

United States

Airport Description